Hipofiz Koronal BT Çekim Tekniği | Hipofiz Koronal BT Çekimi

DİĞER BT TETKİKLERİNE BAK


Hipofiz Koronal :
Kesitler anterior–posterior klinoidler arasında çizilecek çizgiye dik olmalıdır.Tarama alanı anterior klinoidin ön kısmından başlayarak posterior klinoidin arka kısmına kadar devam eder. Rutinde intravenöz kontrast verilerek çekim yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. Rutinde film basımı parankim pencersinde yapılmakla birlikte kemik yapılarda dejenerasyon söz konusu ise kemik pencereside basılır.