DİĞER RÖNTGEN TETKİKLERİNE BAK


Alt Kostalar AP Grafisi :
Pozisyon : Hasta ayakta yada supin pozisyondadır. Hasta masayı ortalamalıdır. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektör 10. torasik vertebrayı ortalayacak şekilde yerleştirilir.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortasına, dik açıyla.

Grafi alınırken hastaya solunumu derin inspiryum sonunda tutturulur.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 30 X 40

Alt Kostalar AP Grafisi