DİĞER RÖNTGEN TETKİKLERİNE BAK


Sakroiliak AP Grafisi :
Pozisyon : Hasta supin pozisyondadır. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün üst kenarı iliak çıkıntının ( krista iliakanın ) 4cm kadar üstüne gelmelidir.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Simfizis pubis üzerine santralize edilir. Tüpe 10°-25° arasında kaudo-kranial açı verilir.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 30 X 40

Sakroiliak AP Grafisi