DİĞER RÖNTGEN TETKİKLERİNE BAK


Sternoklavikular Anterior Oblik Grafisi :
Pozisyon : Hasta ayakta yada pron pozisyondadır. Hastaya yaklaşık 20° ile 30° kadar rotasyon yaptırılır. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektör sternoklavikular eklemi ortalamalıdır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Dördüncü torakal vertebra seviyesinde sternoklavikular ekleme, dik açıyla.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 18 X 24

Sternoklavikular Anterior Oblik Grafisi