DİĞER BİLGİLERE BAK


Anatomik Planlar ( Düzlemler )
Plan ( Düzlem ) Anlamı
1 Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Vücudu üst-alt şeklinde ortadan ikiye ayıran plandır
2 Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Vücudu sağ-sol şeklinde ortadan ikiye ayıran plandır
3 Frontal Plan
Koronal Plan
Vücudu ön-arka şeklinde ortadan ikiye ayıran plandır

Anatomik Planlar ( Düzlemler )

Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
yatay olarak üst ve alt şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.

Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak sağ ve sol şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.

Frontal Plan
Koronal Plan
 
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak ön ve arka şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.