DİĞER BİLGİLERE BAK


Radyoloji Teknisyeni / Teknikeri ( Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Teknikeri )
Görev ve Yetkileri :

1 - Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

2 - Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir. Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

3 - Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

4 - Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiografi görüntülemesi yapar.

5 - Film banyo / baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.

6 - Radyoaktif atıkların muhafazası ve imha edilmesinde görev alır.

7 - Uzman eşliğinde radyonüklit görüntüleme ve floroskopi yapar.

8 - Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.


RESMİ GAZETE YAZISI LİNKİ ( Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları ) :

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf
Radyoloji Teknisyeni / Teknikeri Kimdir ?