DİĞER HASTALIKLARA BAK


Ensefalit ( Beyin İltihabı ) :

Ensefalit beyinin, bazı virüslerin neden olduğu enflamasyonudur ( iltihabıdır ). En yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Genellikle şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ateş gibi belirtilerle başlar. Bazı hastalarda hafif grip belirtileri verdiği için ya da hiç belirti ortaya çıkarmadığı için fark edilmez. Nadir görülen ciddi durumlarda ise hayatı tehdit edici boyutlarda olmaktadır. Ensefalit hastalığının seyri tam olarak kestirilemediği için tanı ve tedavinin zamanında yapılması oldukça önemlidir.

Ensefalit ( Beyin İltihabı ) Nedir ?
Nasıl Tedavi Edilir ?

Ensefalit ( beyin iltihabı ) belirtileri nelerdir ?
Ensefalit ( beyin iltihabı ) ne gibi şikayetler yapar ?

Viral ensefaliti olan çoğu insanda ya hiç belirti oluşmaz ya da aşağıdaki gibi
hafif grip benzeri belirtiler görülür :

- Baş ağrısı

- Ateş

- Kas veya eklem ağrıları

- Yorgunluk ya da güçsüzlük

Tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi durumlarda ise aşağıdaki gibi
belirtiler ortaya çıkar :

- Şiddetli baş ağrısı

- Yüksek ateş

- Bilinç kaybı

- Zihinsel karışıklık veya ajitasyon

- Kişilik değişiklikleri

- Nöbetler geçirme

- Vücudun belirli bölgelerinde his ya da paralizi kaybı

- Kas zayıflığı

- Halüsinasyonlar

- Çift görme

- Kötü koku algısı

- Konuşma veya duyma ile ilgili sorunlar

Bebek ve küçük çocuklarda ise belirti ve bulgular şunları içerebilir :

- Bebek kafatasının yumuşak noktalarında şişkinlik (fontanel)

- Bulantı ve kusma

- Vücutta sertlik

- Sürekli ağlama

- Çocuğu elinize aldığınızda daha çok ağlaması

- İştah azalması.

Ensefalitin ( beyin iltihabının ) nedenleri nelerdir ?
Ensefalit’in kesin nedeni çoğunlukla bilinmemektedir. virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler bu hastalığa neden olabilmektedir. Ancak en sık görülen nedeni viral (virüs kaynaklı) enfeksiyonlardır.

Ensefalit ( beyin iltihabı ) yapan virüsler hangileridir ?

- Herpes simpleks virüsü : Herpes simpleks virüsü (HSV) iki çeşittir. HSV tip 1 (HSV – 1) daha çok ağız çevresindeki uçuk veya kabarcıklara neden olur. HSV tip 2 ( HSV – 2) ise çoğunlukla genital herpeslere neden olur. HSV- 1’e bağlı ensefalit nadir görülmekle birlikte, beyin hasarı veya ölüme neden olma potansiyeli yüksektir.

- Diğer herpes virüsleri : Ensefalite neden olabilecek yaygın diğer herpes virüslerine çoğunlukla mononükleosise neden olan “Epstein-Barr virüsü” ve yaygın olarak su çiçeği ve zonaya neden olan “varisella- zoster virüsü” örnek gösterilebilir.

- Enterovirüsler : Bu virüsler, genellikle grip benzeri belirtiler, göz iltihabı ve karın ağrısı gibi şikayetlere neden olan “polio” ve ”coxsackie” virusleri içerir.

- Sivrisinek kaynaklı virüsler : “Arbovirüsler” ya da “eklembacaklı kaynaklı virüsler” sivrisinek ve diğer kan emici böcekler tarafından insana geçer. Sivrisinek yoluyla bulaşan virüsler Batı Nili, La Crosse, St Louis, batı atı ve doğu atı ensefalitleri dahil olmak üzere bir çok enfeksiyona neden olabilirler. Sivrisinekler virüsleri insan dışı bir konak yoluyla (kuş, sincap ve at gibi) insana aktarılır. Enfeksiyon belirtileri virüse maruz kaldıktan birkaç gün ile iki haftalık bir süre zarfında ortaya çıkar.

- Kene kaynaklı virüsler : Keneden bulaştığı ve ensefalite neden olduğu bilinen tek virüs türü Powassan virüsüdür. Şikâyetler genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki ilk hafta içinde görünür.

- Kuduz virüsü : Kuduz olan bir hayvanın insanı ısırması sonucu vücuda geçen kuduz virüsü, hızlı bir ilerleme göstererek ensefalit nedeni olabilmektedir. Virüs beyin ve omuriliğe ulaşmadan önce tedavi edilmezse, ölüme neden olmaktadır.

- Çocukluk enfeksiyonları : Çocukluk çağında sıklıkla görülen kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi enfeksiyonlar ikincil ensefalitin oldukça yaygın nedenleri arasında yer alır. Ancak günümüzde çocuklar için aşılama bilinci ve imkânları çoğaldığı için bu nedenden ötürü meydana gelen enfeksiyonlar nadiren görülmektedir.

Ensefalit ( beyin iltihabı ) olma riskini artıran faktörler nelerdir ?

- Yaş : Ensefalitin bazı türleri belli yaş gruplarında daha sık ya da daha şiddetli görülür. Genel olarak, küçük çocuklar ve yaşlılarda viral ensefalit türlerinin çoğuna karşı daha yüksek risk altındadırlar. Herpes simpleks virüslerine bağlı gelişen ensefalit ise 20 ila 40 yaşları arasındaki insanlarda daha yaygın olmaktadır.

- Zayıflamış bağışıklık sistemi : HIV / AIDS virüsü taşıyanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar veya başka nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi zayıf düşen insanlar ensefalit riski altındadır.

- Coğrafi bölgeler : Sivrisinek kaynaklı veya kene kaynaklı virüsler özellikle bazı coğrafi bölgelerde daha yaygındır.

- Dışarıda yapılan faaliyetler : Kene ya da sivrisineklere maruz kalma ihtimali fazla olan bazı işlerde çalışan kişilerde ensefalit riski artar.

- Mevsimler : Sivrisinek ve kene kaynaklı hastalıklar yazın ve sonbaharın ilk haftalarında daha yaygın olur. Bazı sıcak bölgelerde ise sivrisinekler yıl boyunca vardır.

Ensefalitin ( beyin iltihabının ) neden olabileceği komplikasyonlar nelerdir ?

Şiddeti büyük ölçüde değişen aşağıdaki komplikasyonlar aylarca devam edebilir ya da kalıcı olabilir :

- Yorgunluk

- Zayıflık

- Duygu durum bozuklukları

- Kişilik değişiklikleri

- Bellek sorunları

- Zihinsel engeller

- Kas koordinasyon eksikliği

- Felç

- İşitme ya da görme bozuklukları

- Konuşma bozuklukları

Daha ağır olan vakalarda ise iltihabın beyinde oluşturmuş olduğu hasarlar bir takım sorunlara yol açar. Çoğu ciddi vakada aşağıdaki durumlar gelişebilir :

- Solunum durması

- Koma

- Ölüm

Ensefalit ( beyin iltihabı ) tanısı nasıl konur ?
Ensefalit tanısının konmasında en önemli basamak hastanın şikayetlerinin ve nörolojik bulgularının değerlendirilmesidir. Bunu beyin görüntülemesi, tercihen ilaçlı beyin MR'ı izler. Sıklıkla kesin tanı için de beyin omurilik sıvısının ( bel suyu ) incelemesi de gereklidir.

Ensefalit ( beyin iltihabı ) nasıl tedavi edilir ?
Ensefalit tedavisinde temel hedef etken herpes virüs ise bunun tedavisidir. Bunun nedeni elimizde diğer virüslere karşı yeterli etkinlikte antivirallerin olmaması olduğu kadar, herpes dışındaki diğer virüslerin sıklıkla kalıcı nörolojik kayıplara neden olmamasıdır. Herpes virus enfeksiyonu varlığında veya şüphesinde damar içine uygulanan asiklovir isimli tedavi verilmelidir.


BURADA YAZANLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR , TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN KULLANILAMAZ.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN UZMAN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKLİDİR.