CPR
Cardio Pulmoner Resusitasyon - Kalp Akciğer Canlandırması