Taşeron İşçiler
Kendilerine Söz Verilen
Kadrolarını İstiyor !

Taşeron İşçi Şarkısı

Taşeron İşçilere
Ne Zaman Kadro Verilecek ?

Radyoloji Mezunları
Kadrolarını İstiyor

Devlet Radyoloji Alım Sayılarını
Artırmaz İse Radyoloji Mezunlarının
Gelecekteki Mesleği

Radyoloji Özlük Hakları ve Hukuk

Taşeron İşçileriz Biz

İslam Ülkelerinde
Yaşanan Savaşların
Asıl Nedeni

Doktor Ne Demek ?

Taşeron İşçilerin Kadro Mağduriyeti
TÜM VİDEOLARA BAK